Communicatie in het gezin en sociale ongelijkheid

Proefschriftonderzoek

Over het algemeen zal men volmondig beamen dat het een groot verschil maakt of je opgroeit als dochter van een fabrieksdirecteur of als dochter van een schoonmaker. Maar waar zit dat verschil precies in? Ben je als dochter van een fabrieksdirecteur - afgezien van een ruimere financiële armslag - beter af? Of is het geen kwestie van 'beter', maar van 'anders'? Dergelijke vragen staan centraal in de zogenaamde deficiëntie-differentiediscussie. Ze staan ook centraal in mijn proefschrift. Ik heb daarin een aantal verschillen en overeenkomsten in de gezinscommunicatie van twee kinderen, een dochtertje van een fabrieksdirecteur en een dochtertje van een schoonmaker, in pragmalinguïstisch en conversationeel opzicht gepreciseerd. Voorafgaand aan de beschrijvingen van de gezinscommunicatie is het onderzoek geplaatst in het ruimere probleemveld van de deficiëntie-differentiediscussie. 

Meer weten? Lees het proefschrift [icon name=icon-caret-right]

 

Vervolgonderzoek

Het onderzoek naar de relatief slechte onderwijskansen van kinderen uit de lage sociaal-economische klasse heb ik voortgezet door ook kinderen uit migrantengezinnen in het onderzoek te betrekken. Ook deze kinderen zouden van huis uit te weinig verbale vaardigheden meekrijgen. Een extra complicerende factor voor deze kinderen zou bovendien zijn dat de patriarchale verhoudingen in het gezin hun schoolsucces zou belemmeren.

De vraag naar de veronderstelde patriarchale verhoudingen in Turkse gezinnen staat expliciet centraal in een artikel dat in het tijdschrift Discourse & Society  is gepubliceerd. In dat artikel komt naar voren dat het zogenaamde patriarchale beeld dat van Turkse gezinnen bestaat op oppervlakkige waarneming is gebaseerd. De machtsverhoudingen in Turkse gezinnen - in het bijzonder in migrantengezinnen - blijken snel te veranderen.  Meer weten?  Lees het artikel [icon name=icon-caret-right]

U vindt hier verder nog een presentatie die ik heb gehouden in het kader van de Internationale week van de Hogeschool-Universiteit Brussel  "Combating Poverty and Social Exclusion" en in het kader van de masteropleiding Meertalige Communicatie. De titel luidt: Communicatie in het gezin en sociale exclusie: Een vergelijking van Turkse en Nederlandse gezinnen. 

Het eerste deel van de presentatie gaat over de vraag of Turkse gezinnen patriarchaal zijn; het tweede deel behandelt de communicatieve vaardigheden die kinderen - Turkse en Nederlandse - van huis uit meekrijgen.

Meer weten? Lees de presentatie en de bijbehorende transcripten en tabellen [icon name=icon-caret-right]