Vraagontwerp

Bij de analyse van de vragen in nieuws- en actualiteiteninterviews valt op dat deze in de praktijk complexe vormen kunnen aannemen, waarbij de interviewer enerzijds neutraal probeert te zijn in de zin dat hij/zij geen positie kiest, maar anderzijds ook vraagformuleringen ontwikkelt die de geïnterviewde onder druk zetten en het moeilijk maken om met oppervlakkige antwoorden 'weg te komen'. Jasper Varwijk heeft onder mijn begeleiding een meetinstrument ontwikkeld en getest dat gericht is op de aanvallendheid van vragen.

Maak kennis met het meetinstrument voor de analyse van vragen in nieuws- en actualiteiteninterviews [icon name=icon-caret-right]

pdf-icoon

Meet-instru-ment


Beeldje initiatief met afspeelknop

(1) Inleiding van de vraagstelling (0:17)


Beeldje persistentie met afspeelknop

(5) Suggestieve inleiding en suggestieve vraagstelling (0:18)


Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie

(11) Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie (1:34)