Political bias in TV interviews

This project aims to provide empirical data on the alleged political bias of Dutch media. It also aims to contribute to the development of an instrument for the measurement of partiality in TV interviews. Its main question is: are TV interviewers biased in putting adversarial questions to politicians with different political backgrounds?

The data collection encompasses 12 interviews taken from the late-night talk show Pauw & Witteman during the run-up to the parliamentary elections of 2006. The analysis focuses on five measures of adversarial questioning that were developed by Clayman et al. (2007): initiative, directness, assertiveness, opposition and accountability, as well as on a sixth measure that was developed in the context of this study, persistence.

The results show that left-wing politicians are approached less adversarially than right-wing politicians and politicians in the political centre, even when various factors that might offer an alternative explanation are included in the analysis. The conclusion is that interviewers are partial in shaping the way in which politicians can present themselves to the public.

More information on this project? Download the presentation with the handout (containing examples and transcripts) and watch the video clips  

The study has been published in Discourse & Society. Read the article

pdf-icoon

Article Discourse & Society

Wilt u Nederlandstalige informatie over dit project? Lees het Nederlandstalige artikel   

pdf-icoon

Neder-lands-talig artikel

 

Presentation

Presen-tation


Handout


Beeldje initiatief met afspeelknop

Example 1: Initiative (0:17)


Beeldje assertiviteit met afspeelknop

Example 3: Assertiveness (0:18)


Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie

Example 6: Persistence (1:34)

Follow-up study: Political bias in TV interviews: A co-construction of interviewers and overhearers?

In our first study of the talk show 'Pauw & Witteman', we found that interviewers are partial in shaping the way in which politicians can present themselves: left-wing politicians are approached less adversarially than politicians in the political centre and right-wing politicians (this project is presented above).

In this follow-up study, the focus is on the potential role of other participants in the interview setting in the construction of the bias in persistence, i.e., the editorial team of the talk show, the other guests at the table, and the audience in the studio. Its aim is to provide empirical data on the platform dynamics of the interviewer bias that was found previously.  

More information? Read the presentation and watch the video clips. The handout with transcripts of the examples is provided at the end of the presentation

 

Sturing in gezin 1

Presen-tation

Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie

Example 1: Repeating the question, commenting on evasive answering and interrupting IE (1:34)

Casting of a supportive platform

Example 4: Casting of a supportive platform (0:28)

Casting of a hostile platform

Example 5: Casting of a hostile platform (0:31)

Support for the interviewee from a guest at the table

Example 6: Support for the interviewee from a guest at the table (0:45)

Support for the interviewer from a guest at the table

Example 7: Support for the interviewer from a guest at the table (0:20)

Disapproval of the interviewee by a member of the audience in the studio

Example 8: Disapproval of the interviewee by a member of the audience in the studio (still)

 

Nederlandstalige versie van het vervolgonderzoek: Politieke partijdigheid in TV-interviews: Een co-constructie van verschillende partijen in de setting?

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 vormde de tv-talkshow Pauw & Witteman een belangrijk setting voor politici om zich te profileren. Deze setting was niet politiek neutraal (Huls & Varwijk, 2011): links georiënteerde politici ontvingen minder aanvallende vragen dan politici van rechts. De analyse van de contextfactoren die deze partijdigheid zouden kunnen verklaren was veelomvattend, maar heeft geen verklarende factor opgeleverd. De conclusie luidde dat de gevonden partijdigheid door de gespreksleiders was geproduceerd. Toch is deze conclusie mogelijk prematuur. Eén gegeven is namelijk veronachtzaamd: de talkshowgesprekken zijn geen één-op-één gesprekken. Het is de vraag van dit project of andere partijen in de setting  – de programmaredactie, andere gasten aan tafel, het publiek in de studio – bijdragen aan de politieke partijdigheid. Dat blijkt niet zo te zijn. Dat betekent dat dit onderzoek de geldigheid van de eerder getrokken conclusie dat het de gespreksleiders zijn die de partijdigheid produceren versterkt.

Meer weten? Lees het artikel en bekijk de videoclips 

 

Artikel

Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie

Voorbeeld 1: Aanvallend vraagontwerp (1:34)

Support for the interviewee from a guest at the table

Voorbeeld 2: Audiovisueel verrijkt transcript (01:12)

Support for the interviewer from a guest at the table

Voorbeeld 3: Steun voor de gespreksleider van een gast aan tafel (0:20)

 

Meetinstrument voor de analyse van de bijdrage van verschillen partijen in de setting aan de politieke partijdigheid van TV-interviews?

Hebt u belangstelling voor het meetinstrument dat ik ontwikkeld heb voor mijn onderzoek naar de vraag of de politieke partijdigheid van TV-interviewers geïnstigeerd is door andere partijen in de setting? Lees de presentatie van het meetinstrument van de zogenaamde platformfactoren, en de voorbeelden die erbij horen

Bekijk ook de videoclips

 

Sturing in gezin 1

Presenta-tie

 

Presentation

Voorbeel-den

  

Casting of a supportive platform

Voorbeeld 3: Casting van een ondersteunend platform (0:28)

Casting of a hostile platform

Voorbeeld 4: Casting van een vijandig platform (0:31)

Support for the interviewee from a guest at the table

Voorbeeld 5: Steun voor de geïnterviewde van een gast aan tafel (1:12). Deze clip geeft tevens inzicht in de manier waarop de transcripten audiovisueel verrijkt zijn (zie bladzijde 4 van de presentatie). 

Support for the interviewer from a guest at the table

Voorbeeld 6: Steun voor de interviewer van een gast aan tafel (0:20)

Disapproval of the interviewee by a member of the audience in the studio

Voorbeeld 7: Afkeuring van de geinterviewde door iemand uit het publiek in de studio (afbeelding)

 

Bachelorscriptieproject Partijdige journalistiek

In de aanloop naar de verkiezingen krijgen politici kans zich te profileren en te laten zien waar ze voor staan. Van de interviewers wordt verwacht dat ze kritisch en onderzoekend zijn, en tegelijkertijd de politici eerlijk behandelen en iedereen gelijke kansen geven. Gebeurt dit ook?  

Deze vraag stond centraal in verschillende onderzoeksprojecten van studenten die ik opgestart en begeleid heb:

  • in 2010-2011 hebben we Knevel & Van de Brink onderzocht
  • in 2011-2012 hebben we de politieke programma's die zich speciaal op jongeren richten onderzocht: het grote Verkiezingsgala, Lijst 0, SchoolTV Actueel, SchoolTV-weekjournaal, College Tour en de verkiezingsspecial van het Jeugdjournaal
  • in 2012-2013 konden we Knevel & Van de Brink en Pauw & Witteman vergelijken

 Meer weten? Klik door naar de projectpresentaties en bekijk de videoclips

 

pdf-icoon

Projectpresentatie 2010-2011

Klik hier

 

pdf-icoon

Projectpresentatie 2011-2012

Klik hier 

 

pdf-icoon

Projectpresentatie 2012-2013

Klik hier 

Beeldje initiatief met afspeelknop

Initiatief (0:17)

 

Beeldje assertiviteit met afspeelknop

Assertiviteit (0:18)

  

Herhaling vraagstelling, aanspreken op vraagontwijking en interruptie

Vasthoudendheid (2:22)