Interactief taalgebruik

Doelen van de cursus Interactief taalgebruik

De cursist is:

  • in staat om┬ástudies over interactief taalgebruik te evalueren
  • in staat om een vraagstelling voor onderzoek te formuleren die in theorievorming verankerd is
  • in staat om methodische keuzes te maken
  • in staat om op professionele wijze, digitaal en f2f, deel te nemen aan groepswerk

Meer weten? Lees de cursusinformatie [icon name=icon-caret-right]

pdf-icoon

Cursus-infor-matie