Diensten

Individueel advies en coaching

Opties zijn onder meer:

  • wekelijks doornemen van uw gespreksagenda
  • hoe gaat u om met weerstand?
  • hoe stuurt u anderen aan?

Whatsapp-advies

Bevindt u zich in een lastige gesprekssituatie en hebt u snel behoefte aan reflectie en advies? U kunt me via whatsapp inschakelen.

Workshops en seminars

U kunt een keuze maken uit de modules

Lezingen

Lezingen bieden ruimte voor grotere onderwerpen, bijvoorbeeld ‘strategisch communiceren’ en ‘basisprincipes in de gespreksvoering’.

Uw wens is telkens het uitgangspunt voor de inhoud van de dienst. De kwaliteit is gewaarborgd doordat ik een aantal modules heb voorbereid die het fundament vormen van mijn advies.