Boeken

pdf-icoon

1982 Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid; een interactioneel sociolinguïstisch onderzoek. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen

[icon name=icon-sign-blank]

1991 (Eds. met Roeland van Hout) Artikelen van de Eerste Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

[icon name=icon-sign-blank]

1995 (Eds. met Jetske Klatter-Folmer) Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

[icon name=icon-sign-blank]

1999 (Eds. met Bert Weltens) Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

pdf-icoon

2001 Dilemma's in menselijke interactie; een inleiding in de strategische mogelijkheden van taalgebruik. Utrecht: Lemma

[icon name=icon-sign-blank]

2001 Dilemma’s in menselijke interactie; uitwerking van de oefeningen. Utrecht: Lemma

Een selectie van de artikelen (heden-verleden)

pdf-icoon

2016 Neutraliteit in de interviews van het tv-nieuws. In Dorien Van De Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans en Paul Gillaerts (red.), De macht van de taal; taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen: 93-106. Leuven en Den Haag: Acco.

pdf-icoon

2014 (Met Naomi Pijnenburg) Challenging neutrality: Invoking extra parties in political tv-interviews. Northern Lights 12: 29-48. Themed issue on New Media Talk, editor Anne Jerslev

pdf-icoon

2013 Politieke partijdigheid in talkshowgesprekken: Een co-constructie van verschillende partijen in de setting? In Ronny Boogaart & Henrike Jansen (Eds.), Studies in taalbeheersing 4: 157-169. Assen: Van Gorcum

pdf-icoon

2012 (Met Naomi Pijnenburg) Op de grens van neutraliteit: de casting van vierde partijen in politieke TV-interviews. In Nel de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference: 298-307. Delft: Eburon

pdf-icoon

2012 (Met Carel van Wijk) The development of a directive repertoire in context: A case study of a Dutch speaking young child. Journal of Pragmatics 44: 83-103

pdf-icoon

2011 (Met Jasper Varwijk) Political bias in TV interviews. Discourse & Society 22(1): 1-18

pdf-icoon

2010 (auteur: Marc van Oostendorp) Vragen ontwijken. Onze Taal 79 (1): 26-27.

pdf-icoon

2009 (Met Jasper Varwijk) Partijdigheid in TV-interviews. In Wilbert Spooren, Margreet Onrust & José Sanders (Eds.), VIOT2008 Congresbundel: 135-148 . Assen: Van Gorcum

pdf-icoon

2009 Vraagontwijking: Een glibberig fenomeen. In: Ad Backus, Merel Keijzer, Ineke Vedder & Bert Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie: 153-162. Delft: Eburon

pdf-icoon

2008 Haagse antwoorden: Een onderzoek naar genderverschillen in politieke interviews. Tijdschrift voor Genderstudies, themanummer Gender en Linguïstiek, 1: 53-66

pdf-icoon

2007 Vraagontwijking van manlijke en vrouwelijke politici en niet-politici. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 78, 2: 37-47

pdf-icoon

2004 (Met Ad Backus) Adolescents involved in the formation of identity in multicultural settings. In C.B. Dabelsteen & J.N. Jørgensen (Eds.), Languaging and language practices; Copenhagen Studies in Bilingualism 36: 24-47. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities

[icon name=icon-sign-blank]

2003 (Met Ad Backus, Saskia Klomps en Jens Normann Jørgensen) Adolescents involved in the construction of equality in urban multicultural settings. In Jens Normann Jørgensen (Ed.), Bilingualism and social relations; Turkish speakers in North Western Europe: 102-125. Clevedon: Multilingual Matters

[icon name=icon-sign-blank]

2003 (Met Ad Backus, Saskia Klomps en Jens Normann Jørgensen) Adolescents involved in the construction of equality in urban multicultural settings. Journal of Multilingual and Multicultural development, 24, 1 and 2: 102-125

pdf-icoon

2002 Beleefdheid als communicatief principe. In Theo Jansen (Ed.), Taal in gebruik; een inleiding in de taalwetenschap: 143-161. Den Haag: SDU

pdf-icoon

2000 Power in Turkish migrant families. Discourse & Society, 11, 3: 345-372

[icon name=icon-sign-blank]

2000 Politeness in group conversations of Turkish students in Denmark. In Jens Normann Jørgensen & Anne Holmen (Eds.), Copenhagen Studies in Bilingualism 31: 101-119. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies

[icon name=icon-sign-blank]

1999 (Met Guust Meijers en Bert Weltens) Thema’s en trends in de sociolinguïstiek 3. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 62, 2: 1-13

[icon name=icon-sign-blank]

1999 (Met Guust Meijers en Hans van de Velde) De sociolinguïstiek in het Nederlandse taalgebied anno 1999: centrale thema’s en theorieën. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 62: 9-24

[icon name=icon-sign-blank]

1999 Het ‘patriarchale’ beeld van Turkse gezinnen. In W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (Eds.), Religie, cultuur en minderheden: 23-39. Tilburg: Tilburg University Press

[icon name=icon-sign-blank]

1999 Beleefdheid in grotere hoeveelheden gespreksmateriaal. In Erica Huls & Bert Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie: 205-220. Delft: Eburon

pdf-icoon

1989 Directness, explicitness and orientation in Turkish family interaction. In Kas Deprez (Ed.), Language and intergroup relations in Flanders and in the Netherlands: 145-164. Dordrecht: Foris