Netwerk

Collega’s

Het departement Communicatie- en Informatiewetenschappen in de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg was het kader voor mijn onderzoek en onderwijs. Ik gaf onderwijs in de bacheloropleiding - in de tracks Communicatie-design en Interculturele communicatie - en in de masteropleiding Tekst en communicatie.

Mijn onderzoek maakte deel uit van het onderzoeksprogramma Language, Communication and Cognition (LCC). Dit programma "explores cognitive, functional and social aspects of human communication through a multidisciplinary approach for a broad variety of domains. It investigates the process of information exchange between sender and receiver in terms of the content of information, the packaging of information, and the context within which the information exchange takes place. A key notion of the program is that communication, between humans and between humans and machines, is viewed as a highly flexible and adaptive form of social interaction, in which language plays a central role". 

Meer weten? Ga naar de website van het onderzoeksprogramma [icon name=icon-caret-right] 

staff dci Malle 2012

Redactie

1990-1994 Psychologie en Maatschappij
vanaf 1992 Diverse themanummers van Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Workshops, studiedagen en congressen

1990-1999 Organisatie van de Eerste, Tweede en Derde Sociolinguïstische Conferentie
1994-1998 Bestuurslid van de ANéLA, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap; vanaf 1996: penningmeester
1996 Organisatie van de ANéLA-studiedag Interculturele communicatie

Lezingen op uitnodiging

1998 Zesde Conferentie Interactie-Analytisch Onderzoek CIAO te Utrecht
1999 'Copenhagen seminar on the bilingualism of Turkish-speaking children in North-Western Europe’, Institut for Nordisk Filologi, Amager Universiteit te Kopenhagen
2000 ‘Fakultetets Forsknings Fredage’, Det Humanistiske Fakultet, Universiteit van Kopenhagen, Kopenhagen
2007 LANSPAN (Language and Literacy Development across the Life Span) colloquia. Groningen
2009 Leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. Amsterdam
2010 Internationale week Combating Poverty and Social Exclusion. HUB Brussel
2010 Masteropleiding Journalistiek, Masteropleiding Meertalige Communicatie. Hogeschool-Universiteit Brussel
2011 Masteropleiding Journalistiek, Masteropleiding Meertalige Communicatie. Hogeschool-Universiteit Brussel
2012 Masteropleiding Journalistiek, Masteropleiding Meertalige Communicatie. Hogeschool-Universiteit Brussel

Promotiecommissies en reviews

1995 Proefschrift Resi Damhuis
1996 Proefschrift Maaike Hajer     
2006-2007 Reviewer voor Journal of Computer-Mediated Communication     
2008-2010 Habilitationsbeoordelaar Jens Normann Jørgensen.      
2008 'Member of the Program Committee’ van de SS17 (Sociolinguistics Symposium 17)      
2009 ‘Member of the Program Committee’ van de SS18 (Sociolinguistics Symposium 18)

Lidmaatschappen

sinds 1977 Lid van de ANéLA (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap)  
vanaf het eerste uur Lid van de AWIA (ANéLA Werkgroep Interactie Analyse)
sinds 2000 Lid van de VIOT (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing)
2009-heden Lid van de Ross Priory Group for Research on Broadcast Talk 

Overige netwerkrelaties

2000 Voorstel voor het onderzoeksprogramma ASPASIA     
1993-1996 Functies in het kader van NWO (Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek): lid van de Stichting Taalwetenschap Adviescommissie Voorwaardelijke Financiering, secretaris van de Werkgemeenschap Sociolinguïstiek en lid van de Adviescommissie Primaire Taalontwikkeling
2006 Cursus gespreksanalyse aan de Faculteit der Letteren van de VU, Amsterdam     
sinds 1982 Adviseur van meerdere promotieonderzoeken     
2009 ‘Honorary Research Fellow’ in het Centre for Advanced Studies in Language and Communication op de University of York   
2010 Voorstel voor promotieonderzoek Partijdigheid in TV-interviews    
2011-2013 Deelnemer aan het project 'Convergence and change in news discourse: The impact of digital technologies on forms of news discourse' - aanvrager is Martin Montgomery, University of Macau