Doelgroepen

Mijn adviespraktijk is gericht op mensen die werkzaam zijn in één van de volgende settings:

 • Politiek
 • Zorg voor mensen met de ziekte van Alzheimer
 • Onderwijs en opvoeding
 • Telefonische helpdesks
 • Journalistiek
 • Schuldhulpverlening
 • Politieverhoren

Op basis van onderzoek heb ik een aantal modules ontwikkeld over processen en patronen in gesprekken die voor iedereen die een gesprek voert van belang zijn. Voorbeelden van die algemene modules zijn:

 • Luisteren en hanteren van stilte
 • Interrumperen en interrupties doorstaan
 • Alledaagse samenwerking
 • Helder en strategisch formuleren

Daarnaast bied ik doelgroepspecifieke modules aan. Voor politici bied ik bijvoorbeeld de module Optreden in media-interviews aan; voor verzorgers van mensen met de ziekte van Alzheimer Samen een verhaal opbouwen.  In de adviespraktijk spits ik de algemene modules op de doelgroep toe, terwijl u ook voor doelgroepspecifieke modules kunt kiezen. Dat betekent dat u met mij een gedegen reflectie op uw dagelijkse gespreksvoering bereikt en de mogelijkheden van een gesprek volop gaat benutten. 

Ik ben gespecialiseerd in Man-vrouw verschillen in gespreksvoering.

Meer weten over de modules? Klik hier [icon name=icon-caret-right]