Gesprekken begrijpen

De cursus Gesprekken begrijpen verschaft inzicht in structuren, processen en patronen in gesprekken. Specifiek is het de bedoeling van de cursus dat de cursisten begrijpen hoe gesprekken zijn opgebouwd. Ze ontdekken dat er veel keuzes zijn met verschillende consequenties. Ze zien in dat beleefdheid en macht een belangrijke rol spelen in de wijze waarop gesprekken vorm krijgen.

Meer weten? Lees de cursusinformatie [icon name=icon-caret-right]

pdf-icoon

Cursus-infor-matie