Opleiding

Radboud Universiteit Nijmegen

  • Promotie in de Letteren
  • Doctoraalexamen Algemene Taalwetenschap
  • Kandidaatsexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde
  • Kandidaatsexamen Psychologie
  • Cursussen Turkse grammatica en Turks vertalen op het TCMO (Talen en Culturen van het Midden Oosten)

Erasmusgebouwpsychologischlaboratorium 017

Acoweb Eindhoven

  • Cursussen ICT-toepassingen in onderwijs en onderzoek

LogoAcoweb-zonder-achtergrond

University of York

  • An Introduction to the Methods of Conversation Analysis

The University of Yorkklein