Hebt u belangstelling voor de observatie en de analyse van gesprekken? Wilt u weten wat uw opties zijn in een gesprek? Op deze website vindt u daarover meer informatie. Die informatie heb ik verzameld als gespreksonderzoeker, docent mondelinge communicatie en trainer/coach in gespreksvoering.
Hieronder presenteer ik twee kenmerkende voorbeelden van mijn werk. Via de tabbladen komt u bij meer projecten en producten. Ook leiden de tabbladen u naar informatie over mijn levensloop en publicaties.
Mijn devies is: Ga voor een goed gesprek!

logo gespreksonderzoek

Politieke partijdigheid in TV-interviews

Dit onderzoek beoogt een empirische bijdrage te leveren aan de discussie over de veronderstelde partijdigheid van de Nederlandse media. Verder beoogt het een conceptuele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een meetmethode voor partijdigheid in TV-interviews. De centrale vraag luidt: benaderen TV-interviewers politici van links, midden en rechts in gelijke mate aanvallend?

Meer weten? Klik hier 

logo gespreksadvies

Gespreksadvies voor wethouders en raadsleden

De tijd dat politici kiezers wonnen met redevoeringen in achterzaaltjes of met rozen op stations is voorbij. Tegenwoordig hangt het succes van politici af van de wijze waarop zij lastige vragen van journalisten kunnen pareren en hun ideeën kunnen realiseren in de alledaagse omgang met collega's en burger. Nu moeten ze in levendige gesprekken mensen meekrijgen en laten zien wat ze kunnen. Mijn aanbod van gespreksadvies voor wethouders en raadsleden  heeft deze veranderde situatie als uitgangspunt. 

Meer weten? Lees hier de folder