Boeken

pdf-icoon

1982 Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid; een interactioneel sociolinguïstisch onderzoek. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen

 

1991 (Eds. met Roeland van Hout) Artikelen van de Eerste Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

 

1995 (Eds. met Jetske Klatter-Folmer) Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

 

1999 (Eds. met Bert Weltens) Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon

pdf-icoon

2001 Dilemma's in menselijke interactie; een inleiding in de strategische mogelijkheden van taalgebruik. Utrecht: Lemma

 

2001 Dilemma’s in menselijke interactie; uitwerking van de oefeningen. Utrecht: Lemma

Een selectie van de artikelen (heden-verleden)

pdf-icoon

2016 Neutraliteit in de interviews van het tv-nieuws. In Dorien Van De Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans en Paul Gillaerts (red.), De macht van de taal; taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen: 93-106. Leuven en Den Haag: Acco.

pdf-icoon

2014 (Met Naomi Pijnenburg) Challenging neutrality: Invoking extra parties in political tv-interviews. Northern Lights 12: 29-48. Themed issue on New Media Talk, editor Anne Jerslev

pdf-icoon

2013 Politieke partijdigheid in talkshowgesprekken: Een co-constructie van verschillende partijen in de setting? In Ronny Boogaart & Henrike Jansen (Eds.), Studies in taalbeheersing 4: 157-169. Assen: Van Gorcum

pdf-icoon

2012 (Met Naomi Pijnenburg) Op de grens van neutraliteit: de casting van vierde partijen in politieke TV-interviews. In Nel de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference: 298-307. Delft: Eburon

pdf-icoon

2012 (Met Carel van Wijk) The development of a directive repertoire in context: A case study of a Dutch speaking young child. Journal of Pragmatics 44: 83-103

pdf-icoon

2011 (Met Jasper Varwijk) Political bias in TV interviews. Discourse & Society 22(1): 1-18

pdf-icoon

2010 (auteur: Marc van Oostendorp) Vragen ontwijken. Onze Taal 79 (1): 26-27.

pdf-icoon

2009 (Met Jasper Varwijk) Partijdigheid in TV-interviews. In Wilbert Spooren, Margreet Onrust & José Sanders (Eds.), VIOT2008 Congresbundel: 135-148 . Assen: Van Gorcum

pdf-icoon

2009 Vraagontwijking: Een glibberig fenomeen. In: Ad Backus, Merel Keijzer, Ineke Vedder & Bert Weltens (Eds.), Artikelen van de zesde Anéla-conferentie: 153-162. Delft: Eburon

pdf-icoon

2008 Haagse antwoorden: Een onderzoek naar genderverschillen in politieke interviews. Tijdschrift voor Genderstudies, themanummer Gender en Linguïstiek, 1: 53-66

pdf-icoon

2007 Vraagontwijking van manlijke en vrouwelijke politici en niet-politici. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 78, 2: 37-47

pdf-icoon

2004 (Met Ad Backus) Adolescents involved in the formation of identity in multicultural settings. In C.B. Dabelsteen & J.N. Jørgensen (Eds.), Languaging and language practices; Copenhagen Studies in Bilingualism 36: 24-47. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities

 

2003 (Met Ad Backus, Saskia Klomps en Jens Normann Jørgensen) Adolescents involved in the construction of equality in urban multicultural settings. In Jens Normann Jørgensen (Ed.), Bilingualism and social relations; Turkish speakers in North Western Europe: 102-125. Clevedon: Multilingual Matters

 

2003 (Met Ad Backus, Saskia Klomps en Jens Normann Jørgensen) Adolescents involved in the construction of equality in urban multicultural settings. Journal of Multilingual and Multicultural development, 24, 1 and 2: 102-125

pdf-icoon

2002 Beleefdheid als communicatief principe. In Theo Jansen (Ed.), Taal in gebruik; een inleiding in de taalwetenschap: 143-161. Den Haag: SDU

pdf-icoon

2000 Power in Turkish migrant families. Discourse & Society, 11, 3: 345-372

 

2000 Politeness in group conversations of Turkish students in Denmark. In Jens Normann Jørgensen & Anne Holmen (Eds.), Copenhagen Studies in Bilingualism 31: 101-119. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies

 

1999 (Met Guust Meijers en Bert Weltens) Thema’s en trends in de sociolinguïstiek 3. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 62, 2: 1-13

 

1999 (Met Guust Meijers en Hans van de Velde) De sociolinguïstiek in het Nederlandse taalgebied anno 1999: centrale thema’s en theorieën. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 62: 9-24

 

1999 Het ‘patriarchale’ beeld van Turkse gezinnen. In W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (Eds.), Religie, cultuur en minderheden: 23-39. Tilburg: Tilburg University Press

 

1999 Beleefdheid in grotere hoeveelheden gespreksmateriaal. In Erica Huls & Bert Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie: 205-220. Delft: Eburon

pdf-icoon

1989 Directness, explicitness and orientation in Turkish family interaction. In Kas Deprez (Ed.), Language and intergroup relations in Flanders and in the Netherlands: 145-164. Dordrecht: Foris